Oferta científica

  • Asesoría no deseño e xestión de proxectos
  • Avaliación de políticas públicas
  • Deseño e análise de enquisas
  • Investigación social aplicada