Liñas de investigación

  • Calidade dos servizos e satisfacción dos usuarios
  • Comportamento político, opinión pública e eleccións
  • E-goberno
  • Ética pública e corrupción política
  • Métodos e técnicas de investigación social
  • Políticas públicas: deseño, análise e avaliación
  • Políticas sociais e de igualdade
  • Procesos e políticas de participación cidadá
  • Xestión pública