Liñas de investigación

  • Educación na natureza: teoría, recursos e fontes documentais. Pensamento pedagóxico e institucións educativas en relación coa educación na natureza. Excursionismo na natureza: fontes documentais e históricas. Arte e natureza. Música e natureza. O paseo sonoro e a paisaxe sonora. Ecoloxía acústica. A actividade física e deportiva na natureza. Actividade física cardio saudable. Itinerarios urbanos saudables. Senderismo no medio natural.