Liñas de investigación

 • Análise de imaxes en cor
 • Aplicacións a xestión de recursos mariños e a tecnoloxía dos alimentos
 • Arquetipos clínicos
 • Integración semántica
 • Ontoloxías
 • Recoñecemento de patróns en imaxes
 • Representación de coñecemento
 • Segmentación de imaxes
 • Terminoloxías biomédicas
 • Visión por computador
 • Web semántica