Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2022

  1. Radares en el Observatorio RAIA (RADAR ON RAIA)

    JOSE MANUEL COTOS YAÑEZ, JOSE RAMON RIOS VIQUEIRA

2011

  1. Sore-Subproxecto-1: Interfaces avanzadas individuais

    JUAN ENRIQUE ARIAS RODRIGUEZ