Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2022

 1. Radares en el Observatorio RAIA (RADAR ON RAIA)

  JOSE RAMON RIOS VIQUEIRA, JOSE MANUEL COTOS YAÑEZ

2010

 1. Motor WII

  JULIAN CARLOS FLORES GONZALEZ

 2. Unidades de transferencia

  JUAN ENRIQUE ARIAS RODRIGUEZ

 3. Modelo piloto de xestor de proxectos de I+D+I baseado en tecnoloxías web e ferramentas de IA

  PEDRO JOSE SACO LOPEZ