Oferta científica

  • - Análise de contaminantes en alimentos e medioambiente
  • - Analise de fármacos e drogas de abuso en matrices biolóxicas
  • -Cromatografía de gases e de líquidos con detección de espectrometría de masas
  • -Desenvolvemento de técnicas miniaturizadas en preparación de mostra