Oferta científica

  • Asesoramento e asistencia técnica na detección de protozoos en augas superficiais, destinadas ao consumo humano e residuais.
  • Asesoramento e asistencia técnica na investigación de brotes hídricos e alimentarios de etioloxía parasitaria.
  • Deseño e avaliación de formas de liberación controlada e inmediata para acuicultura, veterinaria e medicina humana.
  • Diagnosis de parasitoses en peixes de cultivo. -Produción de autovacinas para peixes -Asistencia na prevención e control de parásitos en piscicultura
  • Estudio biofarmacéutico no desenrolo de novas formulacións.
  • instalacións propias dos diferentes equipos de investigación que forman o GI.
  • RECURSOS: