Liñas de investigación

  • -Desenvolvimento de novas vacinas para peixes
  • -Inmunoloxía de peixes
  • -Parasitoloxía de enfermidades emerxentes en peixes de cultivo
  • Aplicacións farmacéuticas das ciclodextrinas e do seus complexos de inclusión.
  • Avaliación in vivo e in vitro de moléculas con potencial actividade antiprotozoaria: ciclodextrinas , seus complexos de inclusión e polímeros biocompatibles.
  • Caracterización xenética de protozoos entéricos de transmisión hídrica e alimentaria.
  • Deseño e avaliación de sistemas matriciais e multiparticulares poliméricos de liberación controlada e especializada.
  • Deseño e desenrolo de micropartículas para a liberación controlada de vacinas.
  • Desenrolo de sistemas de liberación de sustancias activas de interese en medicina humana, veterinaria e acuicultura.
  • Estudio dos factores ambientais e xeográficos relacionados ca transmisión antroponótica e zoonótica.