Liñas de investigación

  • Dereito ambiental; Intervención administrativa na economía; Dereito Lingüístico; Dereito da Educación; Organización territorial; Estudos de xénero; Economía da Cultura; Políticas públicas; Institucións políticas