Liñas de investigación

  • Economía do Mercado de Traballo.
  • Economía do Transporte.
  • Economía Financeira.
  • Economía Medio-ambiental e dos Recursos Naturais.
  • Macroeconomía.
  • Organización Industrial.