Oferta científica

  • Asesoramento a empresas e institucións sobre as liñas de investigación contempladas.
  • Elaboración e tratamento de bases de datos para a análise económica.
  • Estudios teóricos e aplicados publicables en revistas de alto impacto internacionais.