Oferta científica

  • Avaliación de programas de saúde
  • Deseño e análise de estudios epidemiolóxicos e ensaios clínicos
  • Deseño e avaliación de programas de educación para a saúde.
  • Determinación da concentración de radón e thorón no interior de edificios e no chan. Elaboración de informes e recomendacións
  • Revisións sistemáticas e avaliación crítica da literatura médica en técnicas, procedimientos e dispositivos sanitarios