Liñas de investigación

 • Epidemiología das enfermidades infecciosas emerxentes
 • Epidemioloxía ambiental e ocupacional
 • Epidemioloxía das enfermidades bucodentais
 • Epidemioloxía das enfermidades de alta incidencia e baixa gravidade
 • Epidemioloxía das enfermidades no transmisibles e dos accidentes
 • Epidemioloxía do cancro
 • Epidemioloxía do tabaquismo
 • Farmacoepidemioloxía
 • Hábitos e estilos de vida
 • Novos desenrolos metodolóxicos en epidemioloxía
 • Saúde laboral do persoal sanitario