Oferta científica

  • Analise de velocidades de reaccions químicas
  • Caracterización de sistemas coloidais
  • Transporte molecular: encapsulación de compostos químicos