Liñas de investigación

  • Deseño de software científico
  • Desenvolvemento de novas reaccións orgánicas con aplicación a síntese de fármacos e en Química Fina
  • Desenvolvemento de novos catalizadores enantioselectivos para síntesis asimétrica de aplicación en Química Fina e síntese de fármacos
  • Estudo da estabilidade, estructura e reactividade de compostos organometálicos de Li e de Sn
  • Nanocatalise
  • Química física orgánica a baixas temperaturas
  • Química supramolecular: catálise por ciclodextrinas, calixarenos e criptandos
  • Reaccións de transferencia do grupo nitroso
  • Reactividade química en sistemas coloidais