Oferta científica

  • Asesoramento sobre antecedentes dos sistemas e movementos políticos e sindicais.
  • Asesorametno en actividades conmemorativas de entidades públicas e privadas.
  • Base de datos da prensa galega. 1800-2000.