Liñas de investigación

  • As ditaduras de Franco e Salazar. Análise comparada e relacións
  • Guerra Civil e primeiro franquismo. Conflito, violencia e represión.
  • Historia social e cultural da guerra e da violencia en España e Europa, século XX
  • Historiografía e nacionalismo, séculos XIX e XX
  • Migracións e cambio social na Galiza e na España
  • Nacionalismos e procesos de nacionalización en Galicia e España
  • Partidos, ideoloxías e dinámicas sociopolíticas en Galicia e España
  • Políticas da memoria no século XX