Oferta científica

  • Asesoramento e elaboración de criterios e propostas para poíticas institucionais.
  • Disponibilidade de recursos bibliográficos e documentais, de estudos e de relacións con outros grupos de investigación nacionais e extranxeiros
  • Formación de profesionais no terreno da educación social, axentes de igualdade, traballadores sociais, xuristas... e formación de profesorado dos diferentes niveis do ensino.