Liñas de investigación

  • Cidadanía, igualdade e diversidade cultural
  • Filosofía Moral e Política en Galiza
  • Filosofía política.
  • Historia da Filosofía Moral e Política
  • Teoría crítica feminista.
  • Teorías da Xustiza.