Proxectos vixentes Proxectos nos que participa algún/ha investigador/a

  1. Edición digital del 'Iwein' de Hartmann von Aue 1ª fase. - RETOS 2019

    VICTOR MILLET SCHRODER

Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2003

  1. Axuda para formación de grupo: Axuda preparatoria

    MARIA VICTORIA VAZQUEZ ROZAS