Oferta científica

  • O grupo de investigación posúe capacidade para a realización de estudos, diagnósticos e planos estratéxicos relacionados coas liñas de investigación descritas. Conta cos recursos informáticos, cartográficos, bibliográficos e documentais existentes no Departamento de Xeografía, cóntase ademais coas metodoloxías, protocolos de traballo e sistemas de planificación adaptados ás liñas de investigación, que foron experimentados e validados en proxectos anteriores.