Liñas de investigación

  • Desenvolvemento local
  • O espacio económico: fluxos e redes
  • Ordenación territorial
  • Planificación urbana
  • Sociodemografía