Oferta científica

  • Asesoramento estatístico e análise de datos; Predicción en series de tempo; Elaboración de mapas a partires de datos espaciais; Aplicacións estatísticas na industria; Modelización en finanzas; Estatística medioambiental; Bioestatística; Estatística no Turismo