Liñas de investigación

  • Inferencia estatística; Bioestatística; Xeoestatística; Técnicas de mostraxe e remostraxe; Series temporais; Inferencia non paramétrica; Datos categóricos; Datos censurados e/ou truncados; Predicción; Análise Multivariante
  • Técnicas de Optimización, Teoría de Xogos