Oferta científica

  • Aplicación de métodos diversos da química cuántica (HF, DFT, post-HF)
  • Apoio teórico na interpretación de medidas experimentais
  • Dispoñemos de ordenadores propios dedicados o cálculo intensivo
  • Investigación básica na evaluación precisa de propiedades moleculares.
  • Utilización da química computacional para o deseño de procesos sintéticos. Obtención racional de compostos de interés.
  • Verificación de modelos teóricos aplicados o deseño molecular