Liñas de investigación

  • Desenrolo de métodos semiclásicos para estudiar efectos túnel
  • Dinámica de reaccións de compostos biolóxicos
  • Estudo de mecanismos de reaccións químicas.
  • Estudos de disociacións inducidas por colisións e por superficies
  • Evaluación precisa de propiedades moleculares
  • Fotodisociación de compostos orgánicos pequenos
  • Interaccións intermoleculares