Liñas de investigación

 • Análise do cooperativismo en Galicia
 • Cambios demográficos e consecuencias económicas
 • Desenvolvemento rexional
 • Economía agroalimentaria
 • Estrutura e dinámica dos mercados agrarios
 • Impactos ambientais das actividades agrarias
 • O sistema de financiamento autonómico; facendas rexionais e locais
 • Organización e funcionamento da cadea láctea
 • Orzamento público, reformas orzamentarias, regras e transparencia fiscais
 • Políticas agrarias: a Política Agraria Común; distribución do apoio público á agricultura
 • Políticas de desenvolvemento rural
 • Procesos de axuste estrutural na agricultura e mobilidade da terra
 • Xestión económica das explotacións agrarias