Forschungslinien

  • Análise Input-Output
  • Avaliación socioeconomica
  • Contabilidade Social
  • Economia da saude
  • Economía Internacional
  • Economia laboral
  • Integración Económica