Oferta científica

  • ANÁLISE E DIAGNÓSTICO SOCIOECONOMICO TERRITORIAL
  • ANÁLISE E PROSPECCIÓN DOS MERCADOS LOCAIS DE EMPREGO
  • AVALIACIÓN DE SERVIZOS E DE POLÍTICAS SOCIAIS E LABORAIS
  • ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL (MODELOS DE PLANIFICACION ECONÓMICA)
  • INCIDENCIA E EFECTOS REDISTRIBUTIVOS DO GASTO SOCIAL
  • INDICADORES PARA O DESENVOLVEMENTO URBANO E RURAL
  • OBSERVATORIO COMPETITIVIDADE SECTORIAL E TERRITORIAL
  • OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO E URBANO