Oferta científica

  • Bioestatísitica
  • Bioinformática
  • Hibridación "in situ"
  • Histoloxía convencional
  • Inmunohistoquímica
  • Microscopía de campo claro, de fluorescencia, confocal e electrónica
  • Transcriptómica
  • Trazado neuronal