Liñas de investigación

  • Bases moleculares da neuroxénese durante o desenvolvemento e no adulto.
  • Desenvolvemento do sistema sistema nervioso central de peixes: morfoxénese e rexionalización..
  • Evolución do sistema nervioso central: xenoarquitectura comparada.
  • Organización neuroquímica do sistema nervioso de peixes durante o desenvolvemento e en etapas adultas.
  • Regulación circadiana da neuroxénese no desenvolvemento e no adulto.
  • Rexeneración da retina de peixes cartilaxinosos.
  • Rexeneración do sistema nervioso central en lampreas e peixe cebra tras lesión medular.