Oferta científica

  • Aportar estudios a nivel básico dentro do eido da cardioloxía en correspondencia á medicina clínica.
  • Traballos de cultivo celular, con ácidos nucleicos, proteínas, etc.
  • Unificar estudios cardiovasculares con estudios endocrinolóxicos e farmacolóxicos.