Liñas de investigación

  • Cardioloxía. Traballo dentro do Servicio de Cardioloxía.
  • Cultivo celular. Cultivo primario de cardiomiocitos e de línea celular cardiomiocitaria.
  • Farmacoloxía cardiovascular. Efecto de fármacos a nivel cardiovascular.