Oferta científica

  • Caracterización fenotípica de ratos transxénicos e knockout.
  • Diagnóstico anatomopatolóxico das enfermidades nos animais de abasto.
  • Marcadores de diferenciación epidérmica.
  • Técnicas inmunohistoquímicas e de hibridación in situ.
  • Técnicas morfológicas e inmunohistoquímicas para o estudo do sistema nervioso central.