Liñas de investigación

  • Caracterización fenotípica de ratos transxénicos.
  • Educación veterinaria nos centros de ensino superior
  • Estudo de marcadores neurobiolóxicos en muertes suicidas
  • Implementación e investigación da estratexia One Health
  • Oncoloxía experimental.
  • Patoloxía da pel, espontánea e experimental.
  • Patoloxía na inspección postmortem de animais sacrificados en matadoiro