Forschungslinien

  • Análise por inxección en fluxo (FIA): automatización e miniaturización do proceso analítico.
  • Desenvolvemento de metodoloxías analíticas automáticas para a determinación de metais por técnicas espectroscópicas en mostras medioambientais e en alimentos.
  • Desenvolvemento de metodoloxías analíticas automáticas para a determinación indirecta de compostos orgánicos e anións por técnicas espectroscópicas en mostras medioambientais e en alimentos.
  • Desenvolvemento de métodos gráficos para o estudo deductivo dos equilibrios químicos en disolución utilizando ferramentas informáticas
  • Investigación en didáctica da Química Analítica
  • Metodoloxía multimedia aplicada ao ensino da Química Analítica mediante formación presencial con autoaprendizaxe tutorizada
  • Técnicas continuas de separación non cromatográficas.
  • Xestión integral da calidade, medio ambiente e prevención de riscos laborais.