Publicacións nas que colabora con José María Faílde Garrido (4)

2009

  1. Estadio clínico e execución neuropsicolóxica en pacientes infectados por VIH/SIDA

    O Alzheimer e outras demencias en Galicia: unha visión interdisciplinaria (Toxosoutos), pp. 331-340

  2. Execución neuropsicolóxica de pacientes infectados polo VIH/SIDA en función do sexo

    O Alzheimer e outras demencias en Galicia: unha visión interdisciplinaria (Toxosoutos), pp. 315-327

  3. Rendimiento neuropsicológico en pacientes coinfectados por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y de la hepatitis C (VHC)

    Neurologia, Vol. 24, Núm. 3, pp. 154-159