Oferta científica

  • Asesoramento en didáctica das linguas e das literaturas estranxeiras
  • Asesoramento lexicográfico italiano/galego/castelán
  • Asesoramento lingüístico xeral italiano/galego/castelán
  • Asesoramento lingüístico, literario e cultural a editoriais, entes culturais e empresas en xeral que manteñan ou desexen iniciar relacións económico-culturais con Italia
  • Traducción italiano/galego/castelán