Liñas de investigación

  • Historia e crítica da literatura italiana
  • Lexicografía
  • Lingüística aplicada
  • Lingüística diacrónica