Liñas de investigación

  • Espazos fibrados de orde superior
  • Estruturas de Cartan
  • Estruturas xeométricas en mecánica clásica e teoría de campos
  • Variedades pseudo-riemannianas homoxéneas
  • Xeometría de contacto