Oferta científica

  • Acumulación de metais pesados en alimentos e mostras medioambientais por Voltamperometría de redisolución anódica.
  • Busca e aplicación ecotoxicolóxica de biomarcadores de contaminación medioambientais: encimas.
  • Calidade de augas: Parámetros físicos, químicos e bacteriolóxicos.
  • Citotoxicidade de compostos químicos con hepatocitos e liñas celulares establecidas (RTG2, CHO,...).
  • Residuos de plaguicidas en alimentos por cromatografía de gases (CG).