Liñas de investigación

  • Estudio de toxicidade "in vitro" con cultivos celulares.
  • Estudios de contaminación medioambientais e a súa incidencia nos alimentos: Calidade de augas, acumulación de metais pesados e residuos de plaguicidas .
  • Estudios de contaminación medioambientais: Biomarcadores.