Liñas de investigación

  • Calidade da carne e o leite en Galicia.
  • Mellora xenética e análise do patrimonio xenético de razas autóctonas de Galicia.
  • Sistemas de producción animal