Oferta científica

  • Análise enerxético de instalacións eléctricas
  • Automatización de procesos agrogandeiros
  • Desenvolvemento novas máquinas.
  • Detección de impactos en almacéns e colleitadoras de patacas
  • Ensaios de maquinaria agrícola e forestal.
  • Modificacións de máquinas comerciais.