Liñas de investigación

  • Agricultura de precisión. Smart Farming.
  • Aplicación das enerxías renovables, sostibilidade e eficiencia enerxética no medio rural.
  • Calidade da madeira, aptitude tecnolóxica (física e química) e certificación con mellora da trazabilidade do produto segundo a súa aplicabilidade nas industrias da primeira e segunda transformación
  • Desenvolvemento sustentable do mundo rural: Planificación, xestión e uso da madeira de especies frondosas caducifolias na industria toneleira
  • Gandeiría de precisión. Mecanización de explotacións gandeiras.
  • Monitorización, modelización e control de variables ambientais, animais e produtivas en explotacións gandeiras.
  • Optimización de redes de drenaxe subterráneo para solos agrícolas.
  • Procesamento, valoración e aplicacións de subprodutos e residuos de industrias agroalimentarias.
  • Sistemas de laboreo e recolección en pataca e cultivos forraxeiros (millo forraxeiro e pratenses).
  • Xestión loxística de parques de maquinaria. Modelado, simulación e xestión de rutas.