Oferta científica

  • Inmunohistioquímica, hibridación in situ e PCR in situ.
  • Microscopía electrónica de transmisión e varrido
  • Servizo de diagnóstico histopatolóxico.