Liñas de investigación

  • Desenvolvemento de modelos experimentais de enfermidades animais e humanas en peixe cebra.
  • Estudio morfopatolóxico y de respuesta inmunitaria local en mucosas, mediante un enfoque multidisciplinar empregando técnicas histopatolóxicas, inmunitarias e xenéticas.
  • Evaluación de la esqueletoxénese, anomalías esqueléticas e musculares en diferentes fases de produción de peixes de cultivo.
  • Patoxenia e diagnóstico de enfermidades comúns e emerxentes en mamíferos, aves y animais acuáticos, con especial énfase en especies de interese en acuicultura