Oferta científica

  • Deseño de aplicacions baseadas Tecnologias da Información en Biomedicina
  • Deseño, estudio e avaliación de compuestos de interés terapéutico.