Liñas de investigación

  • Aplicacións de la Tecnoloxía Dixital en Biomedicina
  • Descubrimento Temprano de Novos Fármacos
  • Neuroinmunoloxía: estudo da resposta biolóxica do Estrés e deseño de estratexias preventivas e terapéuticas ante os seus efectos adversos.